Anna Szczurek posiada tytuł Doktora w dyscyplinie inżynierii mechanicznej, jednakże jest doświadczenie naukowe bazuje w znacznym zakresie na inżynierii materiałowej i chemii, a prowadzone przez nią badania znajdują się na styku tych dyscyplin. Naukowo interesuje się zależnościami między strukturą a właściwościami cienkich powłok zol-żelowych, z głównym naciskiem na powłoki barierowe względem przenikalności gazów, w tym wodoru.

Zainteresowania
 • metoda zol-żel
 • cienkie warstwy
 • fizykochemia materiałów
Wykształcenie
 • Doktor w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, 2021

  Politechnika Wrocławska

 • Magister w dyscyplinie inżynieria materiałowa, 2014

  Politechnika Wrocławska

 • Inżynier w dyscyplinie inżynieria materiałowa, 2013

  Politechnika Wrocławska

 • Inżynier w dyscyplinie chemia, 2012

  Politechnika Wrocławska

Ostatnie