Organically functionalized sol-gel silica network growth

Viscosity curves (dotted lines) and flow curves (solid lines) for sol 1 – A, sol 2 – B, sol 3 – C in particular aging points.

Streszczenie

The detailed information about the growth of organically modified silica networks regarded as useful for barrier coatings and membrane coatings preparation are the subject of this paper. The networks obtained using different precursors containing non-hydrolysable organic groups: dimethyldiethoxysilane – dMdEOS, ethyltriethoxysilane – EtEOS, n-propyltriethoxysilane – nPtEOS have been investigated with rheology and Raman spectroscopy of solutions. The polycondensation degree during aging has been calculated. Individual networks have been monitored for selected points during 654 h of aging. Thanks to the completion of rheology and Raman spectroscopy investigations different influence of aging and physicochemical interaction occurring in particular sols and influencing their rheological behavior have been revealed. The observed differences also apply to the type of structures created by hydrolysis and condensation reaction and are connected with organic group functionalizing silica network.

Rodzaj
Publikacja
Ceramics International
Anna Szczurek
Anna Szczurek
Badacz, inzynieria materiałowa, Dr

Anna Szczurek posiada tytuł Doktora w dyscyplinie inżynierii mechanicznej, jednakże jest doświadczenie naukowe bazuje w znacznym zakresie na inżynierii materiałowej i chemii, a prowadzone przez nią badania znajdują się na styku tych dyscyplin. Naukowo interesuje się zależnościami między strukturą a właściwościami cienikich powłok zol-żelowych, z głównym naciskiem na powłoki barierowe względem przenikalności gazów, w tym wodoru.

Jerzy Kaleta
Jerzy Kaleta
Professor of Mechanics

Moje zainteresowania badawcze obejmują mechanikę materiałów i metody badawcze w mechanice eksperymentalnej oraz wysokociśnieniowe magazynowanie wodoru do zasilania ogniw paliwowych w pojazdach

Justyna Krzak
Justyna Krzak
Lider projektu