Sol-gel surface functionalization regardless of form and type of substrate

Streszczenie

Sol–gel coatings, thanks to the structural control at a molecular level, have a wide range of applications. These materials are environmentally friendly and can be an effective alternative to harmful methods of obtaining protection materials. In comparison to organic polymer coatings, inorganic sol–gel coatings have some advantages such as high mechanical, chemical, and thermal stability, biological inertness, high transparency and photostability, controllable porosity, and release of embedded agents. Sol–gel coatings provide a simple and cost-efficient approach to functionalize different surfaces to improve their bioactivity, corrosion and wear resistance, mechanical properties, reliability, and performance. An overview of these modifications is presented in this chapter.

Rodzaj
Publikacja
Handbook of nanomaterials for manufacturing applications
Justyna Krzak
Justyna Krzak
Lider projektu
Anna Szczurek
Anna Szczurek
Badacz, inzynieria materiałowa, Dr

Anna Szczurek posiada tytuł Doktora w dyscyplinie inżynierii mechanicznej, jednakże jest doświadczenie naukowe bazuje w znacznym zakresie na inżynierii materiałowej i chemii, a prowadzone przez nią badania znajdują się na styku tych dyscyplin. Naukowo interesuje się zależnościami między strukturą a właściwościami cienikich powłok zol-żelowych, z głównym naciskiem na powłoki barierowe względem przenikalności gazów, w tym wodoru.

Beata Borak
Beata Borak
adiunkt

Beata Borak jest badaczem i nauczycielem akademickim w Katedrze Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej