Improvement of interaction in a composite structure by using a sol-gel functional coating on carbon fibers

Scheme of carbon fiber surface functionalization by the sol-gel coatings (with numbers compatible with numbers of coatings described in manuscript).

Streszczenie

The modification of carbon fibers for improving adhesion between fibers and an epoxy resin in composite materials has become the focus of attention. In this work the carbon fiber coating process has been devised in a way preventing the stiffening and clumping of fibers. To improve interactions between coated fibers and a resin in composites, four types of silica coatings with different organic functional groups (3-aminopropyl–coating 1, 3-mercaptopropyl–coating 2, 2-(3,4-epoxycyclohexyl) ethyl–coating 3, methyl–coating 4) were obtained. Scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM) were used to distinguish the changes of a carbon fibers surface after coating deposition. The thickness of the obtained coatings, including the diversity of thickness, was determined by transmission electron microscopy (TEM). The increase in surface free energy (SFE) of modified fibers, including the distinction between the polar and dispersive parts, was examined by wettability measurements using a tensometric test. The developed coating preparation process allowed to cover fibers separately with nanoscale silica layers, which changed their morphology. The introduction of organic functional groups resulted in surface free energy changes, especially an increase in specific polar surface energy components.

Rodzaj
Publikacja
Materials
Anna Szczurek
Anna Szczurek
Badacz, inzynieria materiałowa, Dr

Anna Szczurek posiada tytuł Doktora w dyscyplinie inżynierii mechanicznej, jednakże jest doświadczenie naukowe bazuje w znacznym zakresie na inżynierii materiałowej i chemii, a prowadzone przez nią badania znajdują się na styku tych dyscyplin. Naukowo interesuje się zależnościami między strukturą a właściwościami cienikich powłok zol-żelowych, z głównym naciskiem na powłoki barierowe względem przenikalności gazów, w tym wodoru.

Jerzy Kaleta
Jerzy Kaleta
Professor of Mechanics

Moje zainteresowania badawcze obejmują mechanikę materiałów i metody badawcze w mechanice eksperymentalnej oraz wysokociśnieniowe magazynowanie wodoru do zasilania ogniw paliwowych w pojazdach

Justyna Krzak
Justyna Krzak
Lider projektu