HyStor Project


…koncentruje się na opracowaniu rozwiązań ograniczających **przenikania wodoru** przez ściankę polimerów w oparciu o zastosowanie tlenkowych powłok zol-żelowych na polimerze HDPE, powszechnie stosowanych w **systemach magazynowania gazu**.

Magazynowanie wodoru stało się dominującym problemem we wschodzącej zielonej gospodarce, obiecując długofalową gospodarkę wodorową opartą na taniej i wydajnej produkcji wodoru napędzanej odnawialnymi źródłami energii.

More

Jednak technologia wodorowa napotyka kilka ograniczeń technicznych, zanim stanie się podstawową opcją paliwa w takich obszarach, jak bezemisyjne pojazdy napędzane wodorem.

Jedną z głównych przeszkód technicznych jest przenikanie wodoru przez ściany zbiornika magazynowego, ze względu na jego niską masę cząsteczkową i właściwości chemiczne.

Technologia tlenku krzemu szybko staje się obiecującą technologią tworzenia powłok zbiorników magazynowych, która może zmniejszyć straty przenikania.

W ramach Projektu zostanie stworzony system nanoszenia, stabilizacji i wykrywania defektów w nowo otrzymanych powłokach, aby proponowane rozwiązanie było jak najbardziej kompleksowe i niezawodne. Postęp w tej dziedzinie przyspieszy pomyślne wykorzystanie paliwa wodorowego jako taniego, bezpiecznego i wydajnego źródła energii dla autonomicznego transportu bezemisyjnego. Jest to niezbędne, jeśli cele Protokołu z Kioto w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych mają zostać osiągnięte do 2030 r. Ponadto rezultaty Projektu są zgodne ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu, Strategią wodorową dla Europy neutralnej dla klimatu z 8 lipca br. oraz ze Strategią Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności (Bruksela, 9.12.2020, COM(2020) 789 final), która określa główne cele Strategii Wodorowej do 2050 roku.