Cele

HyStor Logo

Spis treści

Informacje ogólne

Główne cele

 • Cel 1: Ustalenie wstępnych założeń mechanizmu oddziaływania cząsteczek gazu ze strukturą warstwy.
 • Cel 2: Opracowanie metodologii pomiarów powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) cienkich warstw zol-żel.
 • Cel 3: Poprawa obecnego poziomu uszczelnienia podłoży HDPE przez powłoki zol-żel na bazie organosilanów.
 • Cel 4: Ustalenie właściwości barierowych na wodór i przeniesienie ich na warunki wysokiego ciśnienia.
 • Cel 5: Ocena dostosowania powłok do wymogów przechowywania wodoru pod wysokim ciśnieniem.
 • Cel 6: Opracowanie Systemu do powtarzalnego nakładania warstw z fazy ciekłej na zakrzywione powierzchnie wielkoformatowe typu rurowego.
 • Cel 7: Opracowanie zrobotyzowanego systemu natryskowego nakładania warstw metodą atomizacji w oparciu o zintegrowaną głowicę ultradźwiękową FPNC do powlekania szerokiego obszaru wewnątrz elementu rurowego.
 • Cel 8: Przygotowanie linera z powłoką zol-żelową.
 • Cel 9: Testy przenikania wodoru przez liner z uszczelniającą powłoką zol-żelową w warunkach testowych zbliżonych do rzeczywistych.
 • Cel 10: (dodatkowy): Wytworzenie zbiornika wysokociśnieniowego z użyciem linera z warstwą powlekającą zol-żel.

Zadania badawcze

 1. Analiza możliwości zwiększenia uszczelniającego efektu zol-żelowych powłok krzemionkowych — badania eksperymentalne i badania mechanizmu.
 2. Wytwarzanie nowych powłok zol-żelowych ograniczających przenikanie H2 przez HDPE.
 3. Budowa narzędzia do procesów aktywacji, atomizacji, stabilizacji i wykrywania nieciągłości.
 4. Zbudowanie prototypu systemu nakładania powłok na wnętrze elementu rurowego.
 5. Zbudowanie prototypu linera kompozytowego zbiornika wysokociśnieniowego uszczelnionego powłoką zol-żelową.

Oczekiwane rezultaty

 • Rezultat A: Powłoki SiO2 i SiO2/TiO2 na podłożu HDPE jako próbki odniesienia do dalszych badań (6 próbek po 3 szt. każdego rodzaju oraz raport z przygotowania)
 • Rezultat B: Wzrost gęstości i porowatości w nowo opracowanych strukturach powłokowych w porównaniu z próbkami referencyjnymi — raport
 • Rezultat C: Wstępne założenia mechanizmu oddziaływań struktury gaz-warstwa — raport