Application of Dynamic Surface-Sensing Technologies for Measurement, Process Development and Control of SiO2 Sol-Gel Surface Coatings


Data
06/10/2021 11:15 — 13:00
Wydarzenie
Miejsce
on-line

Na najbliższym seminarium przedstawi się nam dr Walis Jones, zatrudniony na uczelni na czas trwania grantu HyStor dr Justyny Krzak.

Wygłosi on seminarium zatytułowane: Application of dynamic surface-sensing technologies for measurement, process development and control of SiO2 Sol-Gel surface coatings

Walis Jones
Walis Jones
Ekspert

Walis jest innowacyjnym naukowcem, przedsiębiorcą i konsultantem biznesowym. Posiada wszechstronne umiejętności biznesowe i zarządcze zdobyte na stanowiskach związanych ze sprzedażą i marketingiem. Pracował w wielu kluczowych firmach zajmujących się aparaturą farmaceutyczną i biotechnologiczną.